bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń biblioteki,
  2. udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek,

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.Opublikował: Barbara Porzuczek
Publikacja dnia: 02.10.2013
Podpisał: Barbara Porzuczek
Dokument z dnia: 02.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 535