bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej za 2022 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022r. (pdf)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r. (pdf)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022r. (pdf)
 4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynowa Nr 39/0050/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 samorządowej instytucji kultury... (pdf)

Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej za 2021 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r. (pdf)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r. (pdf)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r. (pdf)
 4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynowa Nr 54/0050/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 samorządowej instytucji kultury... (pdf)


Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej za 2020 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r. (pdf)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r. (pdf)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r. (pdf)

Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej za 2019 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r. (pdf)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. (pdf)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r. (pdf)


Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej za 2018 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r. (pdf)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r. (pdf)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r. (pdf)Opublikował: Anna Marszałek
Publikacja dnia: 13.07.2023
Podpisał: Anna Marszałek
Dokument z dnia: 28.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 893