bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie raportu dostępności (pdf)

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie


Data publikacji strony internetowej: 03.12.2013
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.05.2017


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych zdjęć oraz infografik nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji danych,
  • Występują braki opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Umieszczono w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie dla strony www.biblioteka.dynow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że: strona internetowa www.biblioteka.dynow.pl spełnia wymagania w 87,50%.

Wyeliminowanie wskazanych w raporcie wad, barier nastąpi w najbliższym możliwym terminie.Opublikował: Anna Marszałek
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Anna Marszałek
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 427